Ekspertiz Çalışmaları Nasıl Yapılır?

BİR GAYRİMENKULUN FİYATININ TESPİT EDİLİŞİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (EKSPERTİZLİK)

Ekspertizlik: Fransızca’dan gelen bir terimdir. Uzmanlık anlamına gelir. Gayrimenkul piyasasında ise emlak değerlemeyi kast eder.Dünyada ve ülkemizde artık modern değerleme teknikleri kullanılmakta ve bu teknikler dört başlık altında toplanmaktadır.

1)Maliyet Metodu
Burada muhtemel bir alıcının belli bir gayrimenkul için yerine koyma maliyetinden fazla bir bedel ödemeyeceği varsayımından hareket edilir.
2) Piyasa (Pazar) Değeri veya Emsal Metodu
Burada ise değerlemesi yapılan gayrimenkulun benzer gayrimenkullerin satış değerleri ile karşılaştırılmasıdır.
3) Geliştirme metodu
Değerlemesi yapılacak gayrimenkulun o andaki kullanımından daha farklı olarak bir başka uygulamaya hizmet edecek şekilde geliştirilmesinden doğacak gelirlerin karşılaştırılmasından yapılır.
4) Finansal Metod
Gayrimenkulun gelecekte tahakkuk edecek gelirinin belirli bir ıskonto hesabı ile bu günkü değerinin hesaplanmasından elde edilir.

Dikkat Edilmesi ve Göz Önünde Bulundurulması Gereken Kriterler;

 1. Bina yaşı ve metrekaresi
 2. Arsa payının tespiti
 3. Isınma şekli, otopark durumu
 4. Ulaşım durumu
 5. Cephe, katı
 6. Toplam daire sayısı
 7. Manzarası
 8. Site ise sosyal aktivitelerini değerlendirmek
 9. Emlakın boş ya da kiracılı olduğunun tespiti
 10. Yangın merdiveni, güvenlik
 11. Hidrofor, jeneratör
 12. Oda sayısı, kullanım özellikleri
 13. Balkonların elverişliliği
 14. Salon oda bağlantıları
 15. İnşaat sınıfı (Cinsi)
 16. İç ve dış inşaat malzeme kalitesi
 17. Bahçe ve çevre düzeni
 18. Ses ve ısı izolasyonu
 19. Depreme dayanıklılığı
 20. Zemin etüdü yapılmış mı?

Piyasadaki emsal ve rayiç bedelleri de göz önünde bulundurarak gayrimenkulun var olan nitelikleri çerçevesinde değerlendirme yapmak izleri doğru sonuçlara götürür.